NEJVĚTŠÍ DATABÁZE
STUDENSTKÝCH REFERÁTŮ V ČESKU

Najdi si dokument, který potřebuješ v jiném jazyce: SK CZ HU

Celkem referátů: (9262)

Přihlášení Přihlášení Registrace
Přidej svou práci

Referát História vývoja motorov

Odeslat známému Stáhnout Nahlásit chybu Buď první, kdo se vyjádří k tomuto příspěvku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblast:Fyzika a astronomie

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:886

Počet písmen:5,340

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet stran A4:2.97

Počet zobrazení / stažení:2531 / 7

Velikost:6.13 kB

História vývoja motorov


Ked dávny ludia objavili ohen, našli tým spôsob, ako získat energiu, pretože pri horení sa uvolnuje teplo a svetlo. Trvalo však dva milióny rokov, kým bol vynájdený parný stroj. Skonštruoval ho škótsky fyzik James Watt a umožnil tak premenit tepelnú energiu na mechanickú, schopnú konat prácu. Koncom 18. storocia sa vdaka zdokonaleniu výroby železa a ocele zacali vyrábat výkonnejšie a spolahlivejšie parné stroje. Významným objavom bola parná turbína, zásluhou najmä švédskeho fyzika C.G. Lavala a anglicana Ch. Parsonsa. O niekolko desatrocí sa zacali vedci zaujímat o spalovacie (plynové) motory. Aj ked prvým priekopníkom týchto strojov bol Jean Lenoir, Nikolaus August Otto ho zdokonalil a dostal nan patent v roku 1886.Neskôr sa zacal používat praktickejší benzínový a neskôr naftový motor (vynašiel ho Rudolf Diesel). Zaciatkom 20. storocia sa objavil návrh prúdového motora. Dnešné lietadlá pohánané práve takýmto spôsobom dokážu prekonat aj rýchlost zvuku. Zatial posledným štádiom vývoja motora je raketový motor, ktorý sa používa na uvedenie kozmických lodí, sond a pod. na príslušnú dráhu. Dnes sa používajú všetky spomenuté typy motorov, no sú dokonalejšie skonštruované a energia, ktorú vyprodukujú, je niekolkonásobne vyššia.
O parnom stroji sa hovorilo stárocia ,ale spolocenské pomery a vhodné konštrukcie mu nedovolili zrodit sa skôr ako v poslednej tretine 18.storocia.Na pohon vtedajších strojov už nestacila sila zvierat, vetra, vody, bola využívaná až do krajností. Bolo jasné ,že musí príst nový stroj. Prvý fungujúci parný stroj postavil v roku 1712 Thomas Newcomen a cerpal pôvodne vodu z baní. Bol to však nedokonalý vynález, o com svedcí , že mal kotlík ako cajník a zdvih piesta 15 cm. Okolo roku 1780 James Watt zostrojil výkonný piestový parný stroj s regulátorom rýchlosti. Ked prišiel na myšlienku zhotovit stroj s kondenzátorom a urobil premenu z priamociareho pohybu na rotacný, mohol sa parný stroj stat motorom, ktorý potreboval priemysel. Parný stroj sa stal univerzálnym motorom a vrcholne prispel k revolúcii v priemysle i doprave. V súcasnosti sa parné stroje používajú len ojedinele, pretože boli nahradené parnými turbínami, spalovacími motormi a pod.
Princíp:
Horením paliva v parnom stroji vzniká teplo, ktoré premiena vodu na vodnú paru. Pomocou vstupných ventilov je potom touto parou plnený parný valec. Nasleduje expanzia pary - para hýbe piestom a zároven klesá jej tlak a teplota. Tým nastane premena tepelnej energie vodnej pary na mechanickú prácu pary. Potom nasleduje tzv. výfuk pary otvorením výstupných ventilov na druhej strane valca. Po vstupe pary zo vstupných ventilov a spätnom pohybe piestu sa para vytlacuje, cast sa však vo valci ponecháva a opät sa stláca (kompresia), aby sa steny valca pred plnením cerstvou parou opät ohriali. Vstup a výstup pary z valca parného stroja sa riadi rozvodom.
Pomocou ojnice a klukového hriadela je potom vzniknutá energia prevádzaná ku kolom. Cast energie sa teda spotrebuje na pohon týchto súcastí. Omnoho efektívnejšie by ale bolo, keby tlak pary mohol otácat kolmi bezprostredne, podobne ako dopadajúca voda roztáca mlynské kolá. Problém bol však v tom, že kolá museli mat stálu vysokú rýchlost, aby mal parný stroj dobrý výkon. Tento problém sa dlho nedarilo vyriešit, až roku 1884 zostrojili Anglican Parsons spolu so Švédom Lavalom prvú parnú turbínu.


Chronologický prehlad historického vývoja:
• r.1712 - Thomas Newcomen postavil prvý fungujúci parný stroj, ktorý cerpal vodu z baní. Bol to však nedokonalý vynález, o com svedcí, že mal kotlík ako cajník a zdvih piesta iba 15 cm.
• r.1760 - James Watt prihlásil svoj parný stroj na patentovanie. Watt tu prakticky uplatnil parný stroj s uzavretým piestom valca, s oddeleným kondenzátorom a cerpadlom na prívod vzduchu.
• r.1769 - Francúz Nicholas Cugnot zaujal davy v Paríži parným strojom, ktorý sa pohyboval rýchlostou 3 km/h. Napokon sa však prevrátil a vybuchol.
• r.1780 - James Watt zostrojil prvý výkonný piestový parný stroj s regulátorm rýchlostí.
• r1769 - 1784 - James Watt dostal štyri patenty. Parný stroj sa stal motorom, ktorý potreboval priemysel.
• Georg Stephenson a jeho syn Robert znásobili silu parného stroja nazvaného Rocket tak, že odvádzali použitú paru úzkym komínom. Zároven zvýšili výhrevnost tým, že v železnom kotli inštalovali namiesto jednej niekolko rúrok, ktorými prechádzalo teplo.
• r.1861 - Nikolaus August Otto postavil svoj prvý motor a v roku 1864 založil spolocnost na výrobu plynových motorv.
• r.1876 - N.A. Otto postavil a patentoval prvý plynom pohánaný motor. Behom dalších 17 rokov bolo predaných 50 000 Ottových motorov, ktoré našli využitie hlavne v strojárenských závodoch.
• r.1882 - Carl Benz postavil v Mannheime továren na výrobu plynových motorov. Neskôr nadobudol presvedcenie, že keby jeho motory pracovali na výkonnejší a vhodnejší benzín, dokázali by pohánat i vozidlo.
• r.1883 - boli zostrojené prvé parné turbíny.
• r.1885 - C. Benz predstavil verejnosti prvé trojkolesové benzínové vozidlo a dal si ho patentovat.
• r.1886 - Bol uverejnený patent na Ottov štvordobý (štvotaktný) motor. Bolo už len otázkou casu, kedy sa bude tento motor upravený pre použitie v automobiloch.
• G.W. Daimler vo svojej dielni vyvinul prvý benzínový rýchlobežný motor.
• r.1890 - Gottlieb Wilhelm Daimler založil firmu, ktorá v roku 1901, dvanást mesiacov po jeho smrti, uviedla na trh Mercedes.
• r.1893 - Rudolf Diesel zostrojil naftový motor.
• Henry Ford rozhodne automobil nevynašiel, no vo svojom detroidskom závode zaviedol montážnu linku, vdaka ktorej dokázal uspokojit velký dopyt a znížit náklady na výrobu.
• r.1928 - Frank Whittle, mladý 21-rocný anglický pilot a technik, prišiel s návrhom prúdového motora.


Stiahnuté z www.antiskola.sk


Diskuse

Buď první, kdo se vyjádří k tomuto příspěvku (0)