LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5690)

Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Reformkori országgyűlések Magyarországon

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Kategória:Történelem

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:776

Karakterek száma:5,263

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):2.92

Megtekintések / letöltések száma:3304 / 7

Méret:5.95 kB

Reformkori országgyulések Magyarországon

Elozmények
- A gazdaság még a földesúri-paraszti feudális viszony alapján muködik, ebben a rendszerben azonban már egyik fél sem érdekelt. A gabona nem eladható, a rendszert korszerusíteni kellene (ezt pár tehetos nagybirtokos már elkezdi, de máshol tokehiány miatt lehetetlen véghezvinni): háromnyomásos gazdálkodás helyett vetésforgó, vaseke és vetogép használata. Több a zsellér, mint a jobbágy.
- A nemesség széttagolódik: bocskoros nemesek saját maguk gazdálkodnak. A középbirtokos nemesség nagy része eladósodik, pedig politikai hatalmuk nagy.
- A céhesek jól vannak, szeretnék, hogy maradjon a feudális rendszer. A céhen kívüliek, iparosok, kereskedok (nagyjából mindenki) változást szeretne, de gazdasági erejük csekély ehhez.

Reformkor
- Azért reformkor, mert pozitív, felívelo korszak, reformok kerülnek bevezetésre, modernizáció történik

1825-27-es országgyulés
- Felsobüki Nagy Pál: Ostorozza az arisztokratákat, hogy nem tesznek semmit. Ösztönzi oket, hogy csináljanak valamit.
- Széchenyi István felajánlja egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia felállítására (kb. 60000 Ft)
- Az 1791-ben kiküldött bizottságok jelentéseinek megtárgyalása (közlekedés, bányászat, feldolgozóipar)

1830-as országgyulés
- Széchenyi bemutatja Hitel címu muvét – összefüggo reformprogramot tálal. Benne:
o Fel kell oldani a jobbágyok feudális kötelezettségeit, és meg kell szüntetni az erkölcstelen és haszontalan robotot. Mindezt úgy, hogy ne érje károsodás a birtokosokat
o A mezogazdaság kapitalista átalakításához hitelre van szükség
o Az osiség törvényének megszüntetése  a nemesek földvásárlási joga, és a nemesi adózás
- A Hitelt erosen bírálják, mert:
o Ellentmondásos
o A vezeto szerepet Széchenyi az arisztokráciának, saját osztályának szánja
o Önként akarja rávenni az embereket azokra az újításokra, amit pl. Anglia forradalommal ért el.
- A bírálatra Széchenyi a Világ (mint világosság) címu munkájában válaszol (1831), majd Stádium címu muvében összefoglalja rendszerét.
o El kell törölni az osiség törvényét.
o El kell törölni a kincstár jogát a birtokra a család kihalása esetén.
o Birtokszerzés joga a nemesek részére
o Törvény elotti egyenloség
o Részleges közteherviselés
o Belvámok (mindenki által fizetve), utak, vízek rendezése és jó karbantartása országgyulési tárgyak
o A monopóliumokat, céheket meg kell szüntetni.

- A magyarügy elorehalad
o A Curia és a Helytartótanács már magyarül muködik.
o 1834-tol nem lehet ügyvéd az, aki nem tud magyarul
- Gyujtések a Hídra és középítkezésekre
- Hajózás: Vaskapu hajózhatóvá tételének elkezdése; A Tisza szabályozásának elokészületei; Hajógyár és téli kiköto létesítése
- Selyemhernyó-tenyésztés népszerusítése
- Elso gozzel hajtott hengermalom megépítése

1832-36-os országgyulés
- Haza és haladás: A reformokat I. Ferenc és Metternich konzervativizmusával szemben kellett kivívni. Ahhoz pedig, hogy az ország megújúlhasson és haladhasson a fejlodés (haza és haladás), nemzeti függetlenségre van szükség.
- A reformerek rájönnek, a reformok elfogadtatásának módja, ha a parasztságot is maguk mellé állítják; ezt pedig úgy érhetik el, hogy kiterjesztik a jobbágyok jogait.
- Az adminisztrációs procedúra miatt ilyen hosszú, mert:
o Alsó és felsoház sosem tud megegyezni
o Egymásnak átirat formályában küldik a törvényjavaslatokat (?), de ha azok nem egyeznek, újra kell tárgyalni
o Leirat és felirat a kommunikáció formája a király és a parlament közt

A jobbágyság felszabadítása
Kölcsey beszéde: „Hazánk történetében a példák borzasztóbbak, mint akárhol… ilyen esetekben mi a mód…? Talán hóhérpallos és kötél? mik a bunösök ellen fordíttatnak. Nyomorult eszközök! Mert ezek semmivé tehetnek ugyan egyes életet; de itt … a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szellemrol van, mely századok óta … ég. És ezt … nem gyozi le hatalom, ezt csak megszelidíteni lehet. Nem egyébbel pedig… csupán két szó: szabadság és tulajdon!”
Wesselényi könyvébol (mely itthon be volt tiltva): „A nemesség az ország nagy részében… lusta henyeségben öli el idejét addig, míg a minden terhet hordozó parasztság véres verítékével míveli a földet…”
- Önkéntes örökváltság: a jobbágyok pénzzel váltják meg szolgáltatásaikat és telküket.
o Kérdés: ki kártalanítja a nemest? – A paraszt/az állam/senki?
o Az országgyulés végül elfogadja, de a király visszautasítja („Az indítványokat agyonütöm”).
o Új kör – a szavazatokat megvesztegetéssel, leitatással stb. megváltoztatják. Kölcseynek is megváltoztatták, ezért le is mondott.
- Terjed a nyilvánosság
o Joghallgatók látogatják a diétákat, ok lesznek a közvélemény (és a 48-as nemzedék)
o Kossuth Lajos kitalálja a kézírással sokszorosított és terjesztett országgyulési hírlapot.

A Birodalom visszavág
- I. Ferenc meghal (1835), utódja a gyengeelméju V. Ferdinánd. Inkább Metternich kezében a hatalom.
- Metternich fél a nemzeti ébredéstol, mert az fenyegeti a Habsburg Birodalom létét. Úgyhogy közbelép.
o Az országgyulési ifjak vezetojét, Lovassy Lászlót 10 évre ítéli Spielberg várbörtönében (nem Lucas? :)
o Kossuth lapját, a Törvényhatósági Tudósításokat betiltja. Mikor Kossuth segítséget kér a megyéktol, börtönbe vágják.
o Wesselényit lázításért és felségsértésért 3 évre zárják börtönbe (betegen).

1839-40-es országgyulés
- Gazdasági szempontból fontos országgyulés
o Váltótörvény (?)
o Szabad gyáralapítás, szabad kereskedelem, a zsidó vallásúaknak szabad költözés és üzletnyitás joga
o Az önkéntes örökváltságot is törvénybe iktatják
o A politikai perek elítéltjei amnesztiát kapnak
o Csodtörvény

1843-44-es országgyulés
- Önálló védovámrendszer kialakítása (csak javaslat, mert a király elnyomatja a következo országgyulésre)
- Erre Védegylet alakul (a magyar ipar védelmére társadalmi szervezet) – tagjai (országszerte) vállalják, hogy csak akkor vesznek külföldi árut, ha nincs magyar megfeleloje.
- Megkönnyítik a protestantizmusra való áttérést
- A magyar nyelv ügye révbe ér (?)
- A büntetojog és büntetésvégrehajtás reformja


Stiahnuté z www.antiskola.sk


Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!