LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5691)

Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

A KÖZÖSSÉG FOGALMA, JELLEMZŐI, AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Kategória:Pedagógia

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:437

Karakterek száma:3,205

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):1.78

Megtekintések / letöltések száma:6219 / 41

Méret:3.6 kB

Hankiss Elemér közösségnek az olyan emberi együttélést nevezi, amelyet az alábbi tényezok tartanak ösz-sze: közösségi érdek, közös cél, közös értékrend, tudat. Egy adott emberi együttélés csoportja akkor te-kintheto igazán közösségnek, ha a felsorolt tényezok közül minél több és azok minél nagyobb intenzitás-sal vannak jelen az emberek életében.
Hankiss Elemér a közösség két nagy típusát különítette el:
a.) közvetlen közösség,
b.) eszmei közösség.
Azt a közösséget tekintjük a nevelés tényezojének, keretének, mely autonóm egyének szervezodésébol jön létre. Nem egalizálja és elnyomja, hanem kibontakoztatja az egyéniséget. Az emberi élet alapja a tár-sas valóság. Mindenkit emberek, csoportok vesznek körül, életünk folyton társas mezoben zajlik. Az eb-ben való élethez, eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A végso cél elérése az, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlodé-sét, képességeinek, készségeinek kibontását úgy, hogy azok egyéni lehetoségeinek maximumára jussanak el. A közösség mentálhigiénés értelemben a helyi társadalmat, a természetes lakóhelyi közösséget jelenti. Nélkülözi az érzelmi és mozgalmi vonatkozásokat. Az egyént körülvevo, ún. individuális szociális háló-nak négy fajtája van.
a.) A primer csoport - ide elsosorban a szukebb és tágabb család, a rokonság tartozik, de ilyen csoport le-het még egyházi, falu és iskolaközösség is.
b.) Közösségi kapuorök - közösségi hangadók, véleménynyilvánítók, a hívoket maguk köré vonzó papok, kiváló személyiségjegyekkel rendelkezo tanítók, stb. alkotják ezt a hálót.
c.) Szomszédsági csoport
d.) Önsegíto csoportok
Anton Szemjonovics Makarenko volt az, akinek nevéhez, elméleti munkásságához kötodik a közösségi nevelés elméletének kidolgozása, majd ezen elvek magyarországi adaptálása. A közösség fejlodése szem-pontjából az alábbi rétegzodési típusokat figyelte meg:
a.) A közösség egészséges magja:
– a muködo aktíva,
– az aktívatartalék,
– az egészséges passzíva.
b.) Negatív típusok:
– bomlasztó aktíva,
– negatív csoportosulás,
– a „mocsár”.
A közösség fejlodésének szakaszai:
a.) Kezdeti szervezodi szakasz:
– dönto jelentosége a neveloi követeléseknek van,
– követelések közvetlen, félreérthetetlen, egyértelmu felállítása.
b.) Második szakasz:
– az egészséges aktíva megszilárdítása és hatásának kiterjesztése,
– a szilárd mag, az aktíva nevelése.
c.) Harmadik szakasz:
– a közösségi közvélemény szilárd követelmény-támasztó megerosödése,
– a neveloi követelmény mellett megjelenik a közösségi öntevékenység, önkormányzás.
d.) Negyedik szakasz:
– a közösség, a közvélemény fejlettségi szintje olyan magas fokot ér el, hogy hatására kialakul a kö-zösség tagjainak önmagukkal szemben támasztott magas erkölcsi követelménye, kialakul önnevelo ké-pessége.
Bábosik István szerint a nevelés folyamatában végül is a személyiség szükségletrendszerének tartalmi és strukturális fejlesztésére célszeru törekednünk. A közösségfejleszto magatartás és tevékenység szükség-letrendszerét, mely a szocialista közösség fejlodését elosegíti, az alábbi szükségletek alkotják a szerzo szerint:
– közösségfejleszto szellemi, fizikai és közéletu munka szükséglete,
– közösség érdekeinek védelmére, óvására irányuló szükséglet,
– szocialista közösségek, azok egyes tagjainak tisztelete, megbecsülése és megsegítésének szükséglete,
– a közösség életét segíto, fegyelmezett magatartás szükséglete.
Az önfejleszto tevékenység szükségleteinek rendszerét a következo szükségletek adják:
– intellektuális-muvelodési szükséglet,
– esztétikai szükséglet,
– egészséges életmód iránti szükségletek.Stiahnuté z www.antiskola.sk


Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!