LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5717)

Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Az országok gazdasági fejlettsége

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Társadalomtudomány

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:721

Karakterek száma:4,687

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):2.60

Megtekintések / letöltések száma:5419 / 28

Méret:5.32 kB

A gazdasági növekedés mutatói
A gazdasági növekedést a bruttó hazai termék évi átlagos %-os növekedésével fejezzük ki. A bruttó hazai termék – GDP=Gross Domestic Product – valamely ország által egy év alatt megtermelt, illetve létrehozott termékek és szolgáltatások piaci áron számolt összértékének felel meg. Rendszerint az egyes nemzetgazdaságok teljesítményét a bruttó hazai termék egy fore eso mutatójával, a GDP/fovel mérik. A bruttó hazai termék kalkulációjának egyik lényeges pontja az, hogy kizárólag csak a végso felhasználásra kerülo termékeket vonják be a számításba. Vagyis azokat a közbülso javakat, amelyekbol a végso javak készülnek, nem veszik figyelembe.
A bruttó hazai termék mutatója mellett, a nemzetközi statisztika még a bruttó nemzeti termék – GNP=Gross National Product – mutatóját használja rendszeresen a gazdasági fejlettség, a gazdasági növekedés mérésére. A bruttó nemzeti termék a bruttó hazai terméknek a nemzetközi tranzakciók értékével kiegészített változata. Vagyis egy adott ország esetében, a külföldrol beáramló és a külföldre kiáramló jövedelmeket kivonjuk egymásból, s az így kapott értéket hozzáadjuk az illeto ország bruttó hazai termékének értékéhez. Napjaink világgazdaságában az országhatárokon kívül megtermelt társadalmi termék egyre nagyobb jelentoségre tesz szert. Egy olyan ország esetében, amelynek külföldön nagyon komoly érdekeltségei vannak, a bruttó nemzeti termék lényegesen meghaladhatja a bruttó hazai termék összegét.
A Világbank évente kiadott jelentései alapján 1999-ben a világ átlagos GNP/fo értéke 4890 USD-nek felelt meg, s a világ összes GDP mutatója 1990 és 1999 között 2,5%-kal nott. A gazdasági fejlettségi szintet szemléletesen jellemzi még a születéskor várható átlagos élettartam mutatója, a felnott korú lakosságon belül az írástudatlan emberek %-os aránya és az egészségügyi ellátás színvonala.
A népességen belül az aktív keresok aránya fejlett országok esetében 50%-nál nagyobb értéket mutat. Minél fejlettebb az adott ország, annál több szektorra oszlik a foglalkozási szerkezete, így a legfejlettebb országok esetében a 3 szokásos (mezogazdaság, ipar, szolgáltatás) mellet már a negyedik, az információs szektor is megjelent. Ezzel szemben a legfejletlenebb országokban megfigyelheto egyes szektorok hiánya, így például a mezogazdaság adhatja egyedül az ország gazdasági alapját.
A gazdasági fejlettségi szintek
Napjaink világát a szélsoséges egyenlotlenségek jellemzik. Az egyes országok a gazdasági fejlettséget tekintve rendkívüli módon eltérnek egymástól.
Az alacsony jövedelemmel rendelkezo országok a világ összes GDP termelésének mindössze 2%-át adják. Azonban ezekbol az országokból kerül ki a világnépesség 35%-a. Az országok közötti egyenlotlenség még e csoporton belül is igen hatalmas. A világ legszegényebb országa a Kelet-Afrikában lévo, szinte állandó élelmezési problémákkal küzdo Etiópia, ahol 1999-ben egy lakosra csak mindössze 100 USD GNP jutott. Az itt született gyermekek csak 43 évre terjedo élet elé néztek. 1999-ben Etiópia felnott lakosságának 64%-a analfabéta volt. Etiópia az Etióp-magasföld területén, Afrika száraz szavannás vidékein fekszik. Állandó vízhiánnyal küszködnek, vulkanikus eredetu kozetek találhatók az ország területén, nincsenek ásványkincsek, energiahordozók. A túlnépesedés és az alacsony születéskor várható életkor miatt háromszög alakú korfával szemléltetheto a lakosság életkora, a gyerekek aránya pedig 50%.
A közepes jövedelemszintnek megfelelo GNP/fo értékekkel rendelkezo államok adják a világ GDP termelésének 18%-át és a világnépesség 50%-át. 1999-ben kb. 750-9000 USD/fo közötti GNP-vel rendelkezo államok tartoztak ide. E jövedelemcsoporttal kapcsolatban sok vita alakult ki.Ennek eredményeként a Világbank egy alacsonyabb és egy magasabb fejlettségu alcsoportot hozott létre. Magyarország a magasabb fejlettségu alcsoportban található. 1999-ben az egy fore eso GNP értéke 4650 USD-nek felelt meg, és a születéskor várható élettartam átlagosan 71 év volt.
A közepes jövedelemcsoportban a legalacsonyabb GNP/fo értékkel a világ legnépesebb országa, Kína rendelkezett. Kínát egészen a közelmúltig a világ legfejletlenebb országai között tartották számon. Az 1990-es évektol a rekordméretu külföldi muködotoke-befektetéseknek köszönhetoen hatalmas gazdasági növekedés vette kezdetét. 1990 és 1999 között Kína összes GDP értéke évente átlagosan 11%-kal nott, s így megállapíthatjuk, hogy az utóbbi évtizedben a világ összes országa közül Kínában volt a legnagyobb a gazdasági növekedés.
A magas jövedelmu országcsoporthoz tartozó államok átlagos GNP/fo mutatója 1999-ben 25730 USD. Ez több mint ötszöröse a világ átlagos GNP/fo értékének. A magas jövedelmu országok termelik a világ GDP értékének 80%-át, miközben a világnépességnek mindössze 15%-át adják. A Világbank által közölt mutatók alapján a világ legfejlettebb országai közé tartoznak: Szingapúr, USA, Dánia, Japán, Norvégia, Svájc, Luxemburg.
A kis területu, kis népességu Luxemburg az Ardennek röghegység területén fekszik, ahol sokáig a vasérc, a feketekoszén és az erre épülo kohászat jelentette számára a gazdaság alapját. Ezen készletek kimerülésével azonban a kis ország kénytelen volt váltani, a szolgáltatás fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, igen fejlett banki szolgáltatásrendszer épült ki. Emellett Luxemburg több nemzetközi szervezet székhelyéül is szolgál, s az Európai Unió alapító tagjaként beszélhetünk róla.Stiahnuté z www.antiskola.sk


Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!