LEGNAGYOBB TANANYAG ADATBÁZIS
MAGYARORSZÁGON

Dokument keresése a további nyelveken: SK CZ HU

Összes beszámoló: (5717)

Belépés Belépés Regisztráció
Töltse fel munkáját

Beszámoló Pénzügy alapok puska

Küldje el ismerősének Letölteni Hiba jelentése Légy az első, aki hozzászól!

Doplnkové informace o referáte:

Kategória:Közgazdaságtan, marketing, reklám

Szerző: antiskola@antiskola.eu

Szavak száma:4470

Karakterek száma:34,654

Nyelv:Magyar nyelv

Oldalszám (A4):19.25

Megtekintések / letöltések száma:5102 / 48

Méret:40.46 kB

Devizagazdálkodás fogalma:
Módszerek, intézkedések, rendelkezések, eloírások összessége, amely révén egy önálló valutával rendelkezo ország belso pénzrendszere kapcsolódik a nemzetközi pü-i rendszerhez.
Kötött devizagazdálkodás:
-kötelezo jellegu szabályok, eloírások érvényesek a gazdálkodó egységekre
Fajtái:
-centralizált
-decentralizált
Jellemzoi:
-deviza bejelentési és beszolgáltatási kötelezettség
-kötöttpályás devizabeszerzés
Deviza:
Külföldi pénzekre szóló különféle kötelezettség
-váltók, csekkek, részvény, kötvény, ért.papír, ingó és ingatlan vagyon, nemesfémek, külföldi bankoknál vezetett szlaegyenlegek.
Valuta- és devizapiac:
-a külföldi valuták és devizák keresletének és kínálatának összessége
Devizaárfolyam:
-egy meghatározott devizának a másik devizában kifejezett ára
Valuta- és devizaárfolyamok:
- a piac értékítéletét, a kereslet, kínálat aktuális nagyságát fejezi ki
- piaci kategória
Paritás: elméleti egyenértéket jelent
-deklarált (érmeparitás, aranyparitás, valutaparitás)
-közgazd-i törvényszeruséget kifejezo egyezoség (vásárlóero paritás, kamatparitás)
Árfolyamok jegyzése: devizapiaci árajánlat megtétele
Fajtái:
-direkt jegyzés: az idegen deviza vételi és eladási árát határozza meg hazai devizában kifejezve (1 USD=1,6000-1,601 SFR)
-indirekt jegyzés: a hazai pénzt mérik a különféle külföldi devizákhoz (1GBP=1,515-1,516 USD)
Az árfolyam feladata: a külvilágban bekövetkezo változások hatásainak közvetítése a gazd-i szereplok felé.
Effektív árfoyam: több valutával vagy valutakosárral szembeni átlagos árfolyamváltozás
Leértékelés
Pl: 1 USD=280 HUF, 10% -al leértékelik a Ft-ot => 1USD=308 HUF
-ösztönzi az exportot, javítja a hazai versenyképességét
-fékezi az importot, mert megdrágítja az importhoz szükséges devizát
-ösztönzi a tokeimportot
-fékezi a tokekivitelt
Felértékelés:
PL: 1 USD=280 HUF 10%-al felértékelik=> 1USD=252 HUF
-visszafogja az exportot, mert a deviza hazai pénzben kevesebbet ér
-olcsóbb lesz az import, a külföldi árszínvonal emelkedéssel szemben védelmet nyújt
-ösztönzi a tokekivitelt
-fékezi a tokeimportot
Árfolyam fajtái:
-rugalmas(flexibilis): a kerslet kínálat hatására szabadon változik
-rögzített(fix): a paritás körül 1-2 %-os sávban ingadozhat, devizapiaci intervenció tartja a sávon belül, pontfix: a sáv 0 %-os
-kötött: hatósági úton rögzítik az árfolyamot
A rugalmas árfolyamot meghatározó tényezok
-hosszútávon: az inflációs ráták különbsége
-középtávon: a külker-i mérleg egyenlege
-rövidtávon: a kamatlábak különbsége
Árfolyam elméletek
-Hagyományos: vásárlóero paritás elmélet, kamatparitás elmélet
-Tokepiaci elmélet:
- portfolió megközelítés (két ország ért.papírjai közötti helyesbítés tökéletlen)
- monetáris elmélet (tökéletes helyesbítés):
monetarista elmélet = a hozamok a kötvény és árupiacon is kiegyenlítodnek;
KEYNESIANUS elmélet = az árupiacon sokkal lassabban áll helyre az egyensúly
Magyar árfolyamrendszer:
-1968.: Átlagos deviza- kitermelési szintu árszorzó. Pü-i hidak biztosították az export és nyereségérdekeltséget
-1981.: egységes árfolyam bevezetése.
1982-ig folyamatos felértékelések
-1995.:márc. 16-tól csúszó leértékelés
-forint árfolyam: valutakosár módszer
Fizetési mérleg fogalma:
Egy ország más országokkal lebonyolított nemzetközi kereskedelmi ügyleteinek és tokemozgással kapcsolatos muveleteinek nyilvántartása.
Felépítése:
-Folyó fizetési mérleg:
Külker-i mérleg(áruexport- import)
Szolgáltatások(láthatatlan tételek): fuvarozás, biztosítás, jövedelmi, kormányzati fizetések
Egyoldalú átutalások: külföldön dolgozók, segélyek
-Tokeforgalom mérlege:
Kifejezi, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlegének aktívumát milyen célokra használták fel, ill. a passzívumát milyen források finanszírozták
A folyó fizetési mérleg tükörmérlege
Tokeszámlák
Monetáris muveletek
-Fizetési mérleg egyenlege: a végso egyenlege mindig nulla
a részmérlegek lehetnek aktívak, passzívak.
Nemzetközi elszámolások
Fajtái:
1. Bilaterális klíring:
A tartozások és követelések csk a két ország viszonylatában használhatók fel.
2. Multilaterális klíring:
szaldókompenzáció: a 2-nél több ország között bilaterálisan keletkezett egyenlegeket a jegybankok utólag elszámolják egymás között.
multilateralizmus: az együttmuködés valutáris alapon szervezodik, a keletkezett követelés bármelyik országban szabadon felhasználható
konvertibilis valutákon keresztüli szabad elszámolás
Konvertibilitás: korlátozásmentes szabad átválthatóság
A fizetési tételek szerint:
1: Teljes konv.:a fizetési mérleg összes tételére kiterjed.(folyó, toketételek)
2: Részleges konv.: csak a folyó tételekre terjed ki.
Valutakülföldi, -belföldi szerint:
1: Külso konvertibilitás: csak valutakülföldire vonatkozik
2: Belso konv.: a valutabelföldire is von.
Egyéb szempontok szerint:
jegybanki szintu konvertibilitás
A konvertibilitás elonyei:
1: az egyes nemzetgazdaságok növekedése annál gyorsabb, minnél kevésbé akadályozzákönellátásra törekvo korlátok
2: elosegíti a nemzetközi ker. fejlodését
3: kiszélesíti a regionális piacokat
4: lehetové teszi a nemzeti adottságok minnél jobb kiteljesítését a nemzetközi munkamegosztáson keresztül (komparatív elonyök kihasználása)
Külso konvertibilitás:
1: nincsenek különösebb elofeltételei
2: számottevo gazdasági elonyökkel jár
- a devizakövetelések egy része betétként halmozódik fel, kedvezo hitelforrást jelent
- adott devizában kötött ügyleteknél csökken az árfolyamkockázat
Korlátozásoktól mentes konv:
1: feltétele -a versenyképes gazdaság
-a reális és tartható egyensúlyi árfolyam
-elegendo devizatartalék és nemzetközi hitellehetoség
Magyarországon az IMF értelmezése szerint a Ft 1996 jan.01. óta konvertibilis
2: kiterjed a fizetési mérleg folyó és tokemuveleteire
3: értékpapírvásárlás -külföldi- szabadon megteheto
(belf.-i csak értékpapír forgalmazókon keresztül)
4:korlátlan 1 évnél hosszabb hitelfelvételi lehetoség(bej.kötelezettség van)
5: külföldi bankszolgáltatás belföldieknek korlátozott
6: szlanyitás devizakülföldieknek szabad
A nemzrtközi pü-i rendszer fobb intézményei:
1: Nemzetközi Valutaalap (IMF)
2: Világbank-csoport
3: Európai beruházási bank(EIB)
4: Európai ujjáépítési és fejlesztési bank(EBRD)
5: Nemzetközi Fizetések Bankja(BIS)

1: IMF jellemzoi:
-1945. dec 27., székhely: Washington
-29 alapító ország, jelenleg 181 tagország
célja(i):

-nemzetközi ker. növekedésének biztosítása, árfolyam stabilitás, multilaterélis fizetési rendszer megteremtése, a meglévo devizakorlátozások megszuntetése
- források biztosítása a fizetési mérleg pozíciók kiigazítására
- konzultációs fórum
Szervezeti felépítés:
1: Kormányzótanács
-döntéshozó, irányító
-kizárólagosan dönt a következokben: tagfelvétel, kvóta(tagsági díj összege), SDR-allokáció
2: Közgyulés
3: InterimBizottság, Fejlesztési bizottság
- a Korm. Tanács tanácsadó testületei
4: Ügyvezeto Igazgatóság
-vezérig. és öt ügyvez.ig.
KVÓTA: a tagállamok részesedése az IMF alaptokéjébol
-ez hat. meg a lehívható hitelek nagyságát
-az SDR-allokációból való részesedést
-szavazóerot a döntéshozatalban
Nagysága függ:
-nemzeti jöv. nagysága
-világkereskedelmi részarány
-25%-a konv. valutában, 75%-a saját valutában esedékes

IMF Hitelek:
-saját forrás(alaptoke egy része+SDR)
-kölcsönforrások:
-Ált. Kölcsön Megállapodások(GAB)
-Kiterjesztett kölcsönfelvételi Források(EAR)
-kölcsönfelvétel max. az alaptoke 60 %-a,
a tényleges összeg évente ennek 20-30 %-a
-hiteligénybevétel a kvóta arányában történik
IMF Hitelformák:
1:Készeenléti hitelek és kibov. megállapodás
-makrogazdasági és pü-i stabilizációs programokra, egyensúly megteremtésére
-hosszabb távú szerkezeti átalakítás
-stand-by megállapodások: 12-24 hónap
-kibovített megáll.:36-48 hónap
-készenléti hitelek lejárata:3-5 év, nagysága az adott ország 90-110%-ig
-kibovitett hitelmegállap:4-10 év, nagysága a kvóta 270-330 %-ig
2:Szerk. átalakító és egyensúly javító hitelek az alacsony jöv. tagországoknak
-középtávú makrogazdasági és szerk.-i egyensúly megteremtése gazdaságpolitikai program keretében
- 85 tagország jogosult a kvóta 70, illetve 250-350 %-ig igénybe venni
-hitelek kamata 0,5 %, lejárat: 5-10 év
3:Szerk. átalakításhoz nyújtott finanszírozás
-1995-ig volt érvényben a multilaterális, piaci alapokon nyugvó kereskedelmi
és elszámolási rendszerre áttéro országoknak
-a kvóta feléig veheto igénybe
4:Kompenzációs és feltételes fin. lehetoség
5:Ütközokészlet finanszírozás
6:Adósság és adósságszolgálat csökkentésének finanszírozása
7:Természeti katasztrófákhoz kapcsolódó finanszírozás
Hitelek lehívása:
-swap(csereügylet) formájában
-az IMF a hitelt igénybe vevo tagország valutájáért cserébe SDR-t, vagy más tagország valiutáját adja el
-törlesztéskor az ellenkezoje történik

SDR (special diving right - spec.likvidítási jogok)
1969-tol speciális nemzetközi tartalékeszköz a nemzetközi likvidítás növelésére
kamata a nemzetközi pénzpiaci kamatszinthez igazodik
foleg a fejlodo országoknak fontos
a fejlett országokból a fejlodokbe irányuló pénzügyi transzfer eszköze
a fejlodo országok az SDR allokációjuk 70%-át igénybe vették
Világbank csoport (IBRD, IDA, MIGA, ICSID, IFC)
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD)
létrehozásának célja:
újjáépítés elomozdítása
a magántoke befektetések segítése
a nemzetközi kereskedelem fejlesztése
feladata
termelo beruházások projekt-jellegu finanszírozása
gazdasági szerkezet-átalakító programok támogatása
tagjai
kizárólag IMF tagországok
a IBRD kölcsönök típusai
beruházási kölcsönök (project loan)
átfogó szerkezet-átalakításra nyújtott hitelek (SAL-folyó fizetési mérleg támogatására)
ágazati szerkezeti- átalakítási hitel (SECAL)
szerkezet- átalakítási hitel (Restructuring Loan)
hitelfelvételek
szigorú kötöttségek
csak a tagállamok állami és magánjellegu intézményei vehetik igénybe állami garancia mellett
lejárat: 15-20 év, 3-5 év türelmi ido
kamata: fél százalékponttal magasabb, mint az IBRD által felvett kölcsönök kamata
Nemzetközi fejlesztési Társulás (IDA)
célja:
a legszegényebb országok gazdasági fejlodésének segítése, fejlesztéseik finanszírozása kamatmentes hitelek
futamido 35-40 év, 10 év türelmi ido
Nemzetközi Beruházás-Biztosítási Ügynökség (MIGA)
Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID)
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC)
célja
a tagállamok termelo magánvállalkozásainak támogatása
magántoke mellett kiegészíto finanszírozás
hazai és külföldi toke összekapcsolása
tevékenysége
készenléti hitelnyújtás
kölcsönszindikátusok szervezése
garanciavállalás
szakmai, technikai segítségnyújtás
Egyéb fontos bankok
Európai Beruházási Bank (EIB)
az elso regionális fejlesztési bank (1958)
célja
EK-n belüli kiegyensúlyozott fejlodés biztosítása
hosszú lejáratú hitelek
garanciák nyújtása non-profit alapon
a kevésbé fejlett régiók felzárkóztatása
vállalat-átalakítás, modernizálás
több országot érinto közös fejlesztések
hitelek
közvetlen hitelek meghatározott projektekre
globális hitelek
adott ország pénzintézete hitelezi tovább a kis- és közepes vállalatoknak (APEX Mo-n a neve)
hitelkeret a regionális vagy nemzetközi szinten muködo bankoknak, pénzintézeteknek
garanciák
más pénzintézetekkel közösen tokepiacon kötött hitelszerzodéseknél
hitelnyújtás feltételei
beruházás ktg-nek 25, legfeljebb 50%-a
futamido 10-17 év
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) (1990-ben jött létre)
feladatai
magánszektor fejlesztéséhez, a piacgazdaságra való átmenethez szükséges intézményi és fizikai infrastruktúra kialakítása
privatizáció
pénzügyi szektor reformja
kis- és középváll.-i szektor segítése
iparváll.-k szerkezet- átalakítása
környezetvédelem, környezeti rehabilitációja

alapítók
8 kelet-európai ország (6%)
12 EK tagállam
6 EFTA tagország
14 nem európai IMF- tagállam (USA 10%)
EIB
Európai Tanács
induló toke
10 Mrd Ecu (13,5 Mrd USD)
finanszírozás, hitelek
40%-a infrastruktúrális beruházások, 60%-a privatizációs pénzügyi tanácsadás, vegyesváll.-ok
hitlelek60%-a a magánszektorba irányul
futamido 5-15 év, legfeljebb 5 év türelmi idovel
a jegyzett alaptoke fel nem töltött része
garancianyújtás
közös finanszírozás más nemzetközi intézményekkel, ker.-i bankokkal
technikai segítségnyújtásra
oktatásra
projekt fejlesztésre
Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS)
alapítás: Bázel 1931 május 17., 500 millió aranyfont alaptoke
alapítók: Belgium, Franciaország, Anglia, Olaszország, Japán, Svájc, Német Birodalom
jelenleg: 29 európai állam jegybankja a tagja
részt vesz: Kanada, Dél-Afrikai Köztársaság, Ausztrália is
Németországot terhelo jóvátétel szervezésének pénzintézeti hátteréül szánták (Young terv)
a jegybankok nemzetközi együttmuködésének intézményévé vált
feladata:
a nemzetközi devizapol.-i együttmuködés támogatása
igazgatótanács évente 10 alkalommal tanácskozik
rövidlejáratú pénzügyi segítséget nyújt
állandó bizottságok jegybanki szakértok részére
a jegybankok bankja
jogosult aranyat, devizát venni, eladni, hitelezni
a BIS-nél elhelyezett betétek mentesek az elkobzás és kisajátítás alól
lebonyolítja a nemzetközi elszámolásokat
Mo és a nemzetközi pénzügyi intézményel
Bretton Woods-i intézmények
1982: IMF és IBRD tagság
kvóta: belépéskor 3,75 millió, ma 1038,4 millió SDR
ország-csoportunk tagjai: Ausztria, Belgium, Csehország, Luxemburg, Szlovákia, Törökország
1985: IDA,IFC tagság
1987:ICSID konvenció ratifikálása
1988: MIGA alapító tagság
IMF készenléti és kibovített hitelek
1982:külso egyensúly javítására 475 ill.72 millió USD ›stb…
egészen 1996-ig folyamatosan vettünk fel hiteleket
az IBRD által finanszírozott egyes fontosabb programok (4 mrd USD)
energiaracionalizálási program
exportfejlesztés
finomvegyipar
ipari szerkezetátalakítási program
ipari ágazati szerkezetkiigazítási program
átfogó szerkezetkiigazítási kölcsön
integrált mezogazd.-i export program
távközlési program
emberi eroforrások fejlesztése
váll.-i reformkölcsön
EIB (1,5 mrd euró)
Mo nem tag, de kapott hiteleket
energiaszektor, telekom., közlekedés fejlesztésére
kis-és középvállalatok támogatása az iparban, szolgáltatásban, idegenforg.-ban
légi közlekedési program támogatása
autópálya fejlesztés
távközlés
pénzügyi szektor fejlesztése
EBRD
hazánk 1990-tol tag, egyben kezdeményezett
mára szerepének jelentosége csökkent, átalakult
a bank szerepvállalása
privatizáció segítése
piacgazdaság elofeltételét jelento infrastruktúra fejlesztése
hitelnyújtás, tokéstársi szerep
koncessziós projektek finanszírozása
tanácsadás
pótlólagos pénzügyi források feltárása, szindikátus
BIS
Mo. nem alapító, de részvényes
8000 db részvény, 1,7% tulajdoni arány
’30-as évek hitelválsága és az ’50-es évek kényszeru autarkiája idején volt jelentosége a nemzetközi kapcsolattartásban
1982: a BIS 510 millió USD hitelt szervezett
a nemzetközi spekulációs hullám kivédését segítette
1990: 280 millió USD áthidaló hitel
pol.-i és gazd-i rendszerváltás segítésére
Nov. 13.

Állami funkciók
Allokációs: eroforrások megszerzésével, felhasználásával biztosítja a közösségi fogyasztást.
Elosztási: korrigálja a jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat.
Stabilizációs: gazdasági növekedés elosegítése, megfelelo szintu foglalkoztatás biztosítása.

Államháztartás
Fogalma: az állami feladatok ellátását szolgáló rendszerek.
Alrendszerei:
Központi kormányzat
Helyi önkormányzat
Elkülönített alapok
Kötelezo társadalombiztosítás

Központi kormányzat:
Központi ktgvetés
Szociális biztonság alrendszerei:
Ø Kötelezo tb.
Ø Önkéntes pénztárak
Ø Kiegészíto biztosítások
Elkülönített célalapok
Non-profit szervezetek, alapítványok

Állami (kp-i) ktgvetés:
- Egy év valószínusítheto összes bevételeinek és kiadásainak összesítése
- Tartalmilag az állam gazdasági és pénzügyi tevékenységének pénzügyi alapja
- Formailag a bevételek és kiadások terv- és számszeru szembeállítása
Ø Pénzügyi terv
Ø Szisztematikusan tagozódik, mérleg formájú
Ø Jogilag kötelezo érvényu, az országgyulés felhatalmazásán alapul
- Alapelvek:
Ø Jogi
Ø Gazdálkodási
Ø Elszámolási

A szociális biztonság rendszere
- Kötelezo tb.
- Bevételei:
Ø Befizetett járulékok
Ø Kp-i ktgvetés által nyújtott támogatás
Ø Tokejellegu bevételek
- Kiadásai:
Ø Öregségi, rokkantsági nyugdíj
Ø Egészségügyi ellátás, táppénz
Ø Anyasági és gyermekgazdálkodási segély

Nyugdíj:
Felosztó-kivonó rendszer
Kormányfedezeti rendszer
Tokefedezeti rendszer

Felosztó-kivonó rendszer:
Beszedik a járulékokat, azt osztják szét a nyugdíjasok között
Probléma: aktív-inaktív nép közti konfliktus, ha demográfiai változás történik, akkor ez a rendszer felbomlik
Magyarországon 2,5 millió nyugdíjas van, akik nem tudnak megtakarításokat képezni.

Kormányfedezeti rendszer
Megteremti az egyének érdekeltségét, a jövore kell gondolni.
Magánnyugdíjpénztári-rendszer

Elkülönített pénzalapok:

Az állam egy meghatározott gazdasági vagy közösségi célra a ktgvetéstol elkülönített pénzalapot hoz létre.
Része az államháztartásnak
Független a kp-i vagy helyi ktgvetéstol
Elonye: ktgvetéssel szemben bizonyos önállóság, konkrét célhoz szívesen járulnak hozzá az állampolgárok, rugalmas felhasználás, demokratikus döntéshozatal
Hátránya: minimális népképviselet, a funkciók ellátása függetlenné válik a gazdasági helyzettol, nem biztosíthatók a forráselosztás kp-i prioritásai, bonyolult az ellenorzés

Helyi önkormányzatok:

Az államháztartás részei, a támogatásokon keresztül kapcsolódnak az állami ktgvetéshez
Az állami támogatás megállapítása: kiadás vagy forrás orientált
Feladatok, szervezeti keretek:
Ø Települési önkormányzatok
Ø Megyei önkormányzatok
Ø Közigazgatási hivatalok
Ø Állami Számvevoszék
Önkormányzatok bevételei:
Saját:
Ø Helyi adók
Ø Muködési bevétel, ár és díjbevétel
Ø Átvett pénzeszközök, egyéb bevételek
Átengedett kp-i adók: szja megosztás
Normatív állami hozzájárulás
Tb támogatás
Állami támogatás: címzett, cél, kiegészíto támogatás és egyéb
Hitel, kötvény

Önkormányzatok gazdálkodása:

Vagyongazdálkodás:
Vagyonmuködtetés - törzsvagyon
Ø Forgalomképtelen: közutak, közmuvek, mutárgyak, muemlékek, terek, vizek, természet védelmi területek, temetok, stb.
Ø Korlátozottan forgalomképes: iskolák, muvelodési, egészségügyi, szociális és sportlétesítmények, stb.
Vagyonhasznosítás - vállalkozói vagyon: üzlethelységek, garázsok, telekingatlan, részvények

Ktgvetés muködési ciklusa:
Tervezés: elokészíto, tervezési és egyezteto szakasz
Kormányzati feladat
Parlamenti jóváhagyás:
Összefoglalás, eloterjesztés
Vita, felhatalmazás
Végrehajtás, ellenorzés
Beszámolás, felmentés

Ktgvetési politika:
A pénzügyi politika része, de viszonylagos önállósággal bír.
Saját eszközrendszer
Saját intézményi rendszer
Saját célrendszer
Eszközei:
Adók
Támogatások
Államkötvények és kincstárjegyek adásvétele
Kp-i állami beruházások finanszírozása
Társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának a rendszere

Ktgvetés bevételei:

Adók és adójellegu bevételek (adó, tb, járulék, vám)
Nem adó jellegu bevételek (illetékek, díjak, bírságok)
Tokebevételek (tulajdon utáni részesedés, értékpapír eladás, tárgyi eszközök értékesítése)
Adományok, juttatások (természetes vagy jogi személytol, államháztartás más szintjeitol, külföldrol)

Ktgvetés kiadásai:

Támogatások
Fogyasztói árkiegészítés
Felhalmozási kiadások
Közjavak, társadalmi közös fogyasztás
Adósságszolgálat
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggo kiadások (IMF tagdíj)

Ktgvetés egyenlege:
Szuficit vagy deficit

A deficit nagysága:
Kiadási megközelítés szerint:
Deficit= (bevétel +adományok) - (áruk, javak vásárlása + bérfizetés + nettó hitelnyújtás)
Állományváltozásból kiindulva:
Deficit= (állami adósságállomány) - ( törlesztés + ktgvetési pénzkészlet csökkenés)

Elsodleges egyenleg:
Nagysága:
Bevétel - (kiadás - nettó kamatfizetés és kölcsöntörlesztés) = állami áru és szolgáltatás vásárlás + bérkifizetés + transzferkifizetések
Azt mutatja, hogy milyen a viszony a bevétel és a nettó kamatfizetés és kölcsöntörlesztés nélküli kiadások között.
Ha zérus: a bevételek fedezik az állami vásárlást, a bér és transzfer kifizetést
Ha + : a bevételek részben vagy egészben fedezetet nyújtanak a nettó kamat fizetésére és kölcsöntörlesztésre is
Ha - : a bevétel még az állami vásárláshoz és transzferkifizetéshez sem elegendo

Passziv bankmuveletek
Betéttípusok, betétek csoportja
Pénzintézetnél, betétszerzodés alapján kamat vagy más ellenében elhelyezett pénz, amelyet a pénzintézet visszafizetni köteles

Betéttípusok
Elhelyezo személye:
Lakossági
Gazdálkodó szervezetek
Ktgvetési szervek
Társasági szervezetek
Alapítványok
Bankok
Kponti bank
Külföldiek
Jogi formája:
Szerzodéses
Értékpapír kibocsátáson alapuló
Pénzneme:
HUF
Valuta,deviza
Rendelkezési jogosultság:
Névre szóló
Bemutatóra szóló
Kamatozás módja
Fix
Változtatható
Változó
Futamido
Rövid
Közepes
Hosszú
Visszahívás módja
Látraszóló
Felmondásos
Elköltött
Szerzodéses betétek
Bankszámlabetét
Felmondásos betét
Lekötött
Takarék
Elotakarékossági
Nyeremény
Kényszer
Értékpapírformát ölto
Rövid lejáratú
Jegy (egy összegu visszafizetés)
Diszkontpapír
Közép
Letéti jegy
Kötvény
Hosszu
Kötvény
Takaréklevél
Jelzálog-hitellevél

Bankközi források
Bankközi pénzpiac
Bankközi limit
Hitelszindikálás
Egynapos
Overnight felvét ma visszafizetem holnap
Tonnext holnap holnapután
Spot holnapután 3.nap

Jegybanki források:
Refinanszírozási hitelek
Foyószámlahitel, kényszerlikviditási hitel
Értékpapír fedezet: lombara(nem swap)
Repo=repurchase agreement
Aktiv:kerbank elad
Passziv :bank vesz
Váltó viszaleszámitolás
Devizabetétcsere(ez a swap)=deviza fedezet

Betétek kamatozása
Kamatot befolyásoló tényezok:
Futamido
Betét nagyság
Kamatozás módja
Bankügyfél kapcsolat
Bank kockázatossága
Bank üzletpolitikája
Szabályozók hatása
EBKM= egységes betéti kamatláb mutató
EHM=egységes hiteldíj mutató
Ezekbe minden felmerüló ktg-et bele kell számolni

Semleges muveletek
A mérleg nem változik

Fizetési formák belföldön:
Készpénzfizetés
Átutalás
Beszedési megbízás
Akkreditiv
Csekk
Váltó
Elektronikus
Bankkártya

Bankkártya:
24 számból álló bankszámlaszám
POS fizetési hely automaták
A lehuzó azonositja az ügyfelet, vizsgálj a fedezetet
ATM kp. kiszolgáló

Bankok közötti pénzáramlás


MNB
Info továbbitá
Info tov.
Küldo bank Info. Tov. GIRO Tranzak. Feldolg. Info továbbitá fogadó bank
Átutalás megbizás bnyujtása Megbizás feldolg. jováirás
Fizeto ügyfél kedvezményezett


SWIFT
külföldi, nemzetközi GIRO
zárt, védett, kódolt rendszer
a bank üzenetet kap, ell. Nélkül teljesit
átutalási megbizás
bankári intézvény
csekk

Mérlegen kivüli tételek
Fajtái:
Pénzügyi szolg.
Vagyonkezelési szolg.
Ügynöki tev.
Számlavezetési szolg. Külker szolg.

Feltételes és nyilt kötelezettségváll.-ok
Arany és árutozsde
Jegyzési garancia
Értékpapir ker.
Értékpapir kibocs. Szervezése
Hedging instruments
Forward forex contacts
swap
futures
options
derivatives on options
Loan commitmens
Elfogadványok
Folyószámla hitelkeret
Készenléti hitel
Visszavásárlás
Kötvénykib. Szolg.
Kockázatok:
Hitel
Likviditási
Muködési, jó hirnév

ADÓK
100 Ft adót mire használ fel az Állam:
-15% államadósság
-15% államigazgatás
-60% jóléti funkciók
11% gazdasági funkciók
Adójogszabályok:
Törvény hozhatja létre, önkormányzati rendelettel vagy nemzetközi egyezménnyel, ha ez létezik, akkor felülírja a hazai törvényeket.
Anyagi jogszabályok:
Feltételei: adó alanya; adó alapja mértéke; mentességek; kedvezmények-adónemenkénti törvény
Eljárási jogszabályok:
Jogok-kötelezettségek; szankciók; államigazgatási eljárás rendje-közös ART
Adózás rendjérol szóló törvény (ART) értelmében:
Adóhatóság:
-az APEH és szervei
-a VPOP és szervei
-az önkormányzat jegyzoje
-az illetékhivatal
-a társadalombiztosítási szerv (a járulék tekintetében)
Az adókötelezettség:
-bejelentés, nyilatkozattétel
-adó megállapítása
-adó bevallás
-adó, adóeloleg fizetése
-bizonylat kiállítás, megörzés (5 év)
-nyilvántartás
-adószolgáltatás
-adólevonás, beszedés
Jogkövetkezmények:
Késedelmi pótlék: -esedékesség és pénzügyi teljesítés közötti idore
-mértéke naponta: 2* jegybanki alapkamat/365
Önellenorzési pótlék: -bevallási határido és a helyesbítés napja közötti idore
-mértéke: késedelmi pótlék/2
-mentesül a többi jogkövetkezmény alól
Adóbirság: -adóhatósági ellenorzéskor feltárt adóhiány
-jogosulatlan támogatás, visszaigénylés esetén is.
-mértéke: adóhiány 50%-a (+ késedelmi pótlék)
Mulasztási birság: -nem adófizetési, hanem más adókötelezettség nem teljesítése esetén
-anyagi és nem anyagi jogkövetkezmények
Magánszemélyek jövedelemadója:
Az adó alanya: magánszemélyek adó tárgya: jövedelem
A bevételbol fognak kialakulni:
-Adóköteles jövedelem-e?
-Lehet-e költséget elszámolni?
-Együtt vagy külön adózó-e?
Nem bevétel:
-Adótott jövedelemböl cégbe fektetett érték
-Kapott, visszakapott hitel, kölcsön
-Költségként el nem számolt visszatérített adó.
-Tételesen fizetett áfa-alany áfája
-Utólagos elszámolásra kapott összeg
-Ami adómentes
Személyi jövedelemadó:
Kiindulunk a bevételbol:
-0 törvény szerint nem bevétel
-0 törvény szerint adómentes bevétel
-!! Törvény szerint adóköteles bevétel ( minden ami nem bevétel és nem adómentes bevétel)
Adómentes bevétel:
-Szociális juttatások: anyasági, temetési segély, családi, várandósági pótlék
-Lakással kapcs. Juttatás: önkormányzati, munkáltatói lakástámogatás, Ltp által nyújtott állami támogatás
-Adományok felhasználása: alapítványból, közalapítványból tanulmányokra
-Adómentes természetbeni juttatás: oktatás, EÜ, gyógyüdülés
-Egyéb: tartásdíj, vagyonszetzés, kártalanítás, külföldi ösztöndíj
Adóköteles bevétel: Jövedelemtartalmának meghatározása
Nem számolható el költségként Van költségelszámolási lehetoség
Jövedelem=Bevétel Jövedelem=bevétel-költség
Költség
Tételes költség diktált költség
Költségelszámolással költséghányaddal
Általános (10%)
Speciális
Önálló tevékenység belül nem keverheto
ADÓKÖTELES JÖVEDELMEK
ADÓKÖTELES JÖVEDELMEK:
Együttadózó: csak együtt tudom megnézni a sok dolog adóját
Összevonásra kerülnek
Az összevont adóalapot adják
Sávosan progresszív kulcsokkal dolgozik
Önadózás elve érvényesül
Különadózás: egyesével megnézzük a dolgok adóját
Önmagukban adóznak
Forrásadózók
Lineáris adókulcs alapja
Többnyire a kifizeto vonja le az adót
A törvény hat. Meg a jövedelem tipusokat. Választási lehetoség ” kis összegu kifizetésnél” 2000:választhatok ingatlan bérbeadása esetén.
Együtt adózó jövedelmek:
-Nem önálló tevékenységbol származó jövedelmek
-Önálló tevékenységbol szárm. Jöv.-nincs költségelszámolási lehetoség, csak nevesített levonható tételek
Egyéb jövedelmek: munkaviszonyból, azzal kapcsolatban
-társas vállalkozás tagja személyes közreuködés
-társas vállalkozás választott tisztségviselojeként
-OGY, helyi önkorm. Képviseloi tervezetbol
-segíto családtag jövedelme
7.Eloadás

1.) Adóköteles-e?
2.) Lehet-e költség?
3.) Együtt- vagy különadózó? (Van-e adókedvezmény?)

Vállalkozó:
*Bevétel-költség=jövedelem (különadózó 18%)
*Vállalkozói kivét (bérként kivesz, költségként elszámolja®bér)
(együttadózó, önálló, de költséget nem lehet elszámolni.) KIVÉTEL
*Osztalék ( különadózó + lineáris adókulcs 20% ( 35%) + 11% eü.járadék
(azután az osztalék után kell 35% adót fizetni, ami több, mint a vállalati kivét ´ a jegybanki alapkamat kétszerese )/Vállalati kivétet számolt el évközben/
*Optimális vállalati kivét

Osztalék: magánszemély kapja, tulajdonosa egy társaságnak. / magánszemély részesedése a cégben (%) ´ társaság saját tokéje ´ jegybanki alapkamat kétszerese/ „eddig” 20%, „efölött” 35%.

Bérbeadás
Együtt Külön
Lehet költséget elszámolni Nem lehet ktg-t elszámo. nnnnnn Nem lehet költséget elszámolni
Egyéb jövedelem Bevétel=jövedelem Lineáris adókulcs (20%)
(Bevétel-ktg=jövedelem) lineáris adókulcs=20% (Bevétel=jövedelem)

EGYÜTTADÓZÓ

Önálló tevékenységbol:
Van költség elszámolási lehetoség (kivétel)
Egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje (ktg itt nem lehet)
Szellemi tevékenység jövedelme
magyarországi ostermelo, kistermelo jövedelme
Gt tag mellékszolgáltatási jövedelme (külön szerzodés)
Választott könyvvizsgálói tevékenység jövedelme

Nem önálló tevékenységbol:
Egyéb jövedelmek
Nincs ktg elszámolási lehetoség (kivétel magán)
Nyugdíj, magánnyugdíjpénztári szolgáltatás
Nyugdíjszeru jövedelmek® adókötelesek, ha van mellettük más jövedelme is a magánszemélynek, akkor az összevont adóalaphoz kell számítani, de a rá eso adót majd nem kell megfizetni. (gyes, ösztöndíj, nyugdíj)
Kifizeto által fizetett adóköteles biztosítási díj
Külföldi kiküldetés jövedelme (rendelet szerint lehet ktg)

KÜLÖN ADÓZÓ JÖVEDELMEK
Egyéni vállalkozó:
Vállalkozói jövedelme
Átalányadózása(tételes átalányadózás)
Mezogazdasági kistermelo:
Átalányadózás
Vagyonátruházásból
Ingó, ingatlan, vagyon értéku jog
Speciális ktg elszámolás (adó 20%)
Ingatlan bérbeadásból
Jövedelem=bevétel (mentes rész termoföldnél, fizetovendéglátásnál.)
Adó= 20%
Tokejövedelmek
KAMAT:
*Törvény szerint (a többi egyéb jövedelem)
*Jövedelem=bevétel /adó =0%
*Szja-ban van 0%-os adómértéku kamat
*Takarékbetét, takaréklevél, devizabetét kamat
*Nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyú értékpapír kamata, árfolyamnyeresége
*Nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyhozam árfolyamnyeresége
*Minden zárt kibocsátású papír esetén a jegybanki alapkamat 105%-áig.
*Kifizeto által magánszemélynek fizetett hitelkamat a jegybanki alapkamat 105%-áig (max. 10.000 Ft)

Ezen kívül kapott kamat összevonandó egyéb bevétel, melynek egésze a jövedelem.

Osztalék:
G+ adózott eredményébol, jegyzett toke emelésekor
Jövedelem=bevétel
Adó=20% (35%)

Árfolyamnyereség:
Jövedelem=értékpapír ellenértéke - megszerzésre fordított összeg (vagy a bevétel 25%-a)
Adó=20%
Vállalkozásból kivont jövedelem is így

Tozsdei határidos, opciós ügylet jövedelme:
Tozsdei ügyletre (többi egyéb jövedelem)
Jövedelem=bevétel - veszteségi díj, jutalom
Adó=20%

Természetbeni jutatások és más engedmények:
*Étkezési-, üdültetési hj (mentes felett)
*munkaruha, cégautó
*kamatkedvezmény, stb…
Jövedelem=bevétel
Adó=44% (a kifizetot terheli)

Vegyes jövedelmek:
Jövedelem=bevétel
Egyösszegu járadékmegváltás (25%)
Tár.házi közös tulajdon hasznosítása (20%)
Nyeremény jövedelme:*pénzbeli (20% magánszemély) *más vagyon (25% kifizeto)
Privatizációs lizinggel szerzett tulajdon értékesítésébol jövedelem (20%)
Kisösszegu kifizetés (5000 Ft alatt)
(Visszaható különadó 40%)

% 2001. 2002.
20 0-480.e. 0-600.e.
30 480-1050.e. 600-1200.e.
40 1050.e. felett 1200.e. felett


Jövedelmek
Együttadózó különadózó
*összeadjuk(összevont adóalap)

+++Összevont adóalap:

sávosan progresszív adója: 0-400.000 Ft-ig:20%
+++Számított adó: 400.001-1000.000 Ft:80.000+30%
1000.001 Ft-tól: 260.000+40%

Számított adót csökkento tétel:
*külföldön megfizetett adó
*nyugdíjszeru jövedelem adója
*adójóváírási (a bérjövedelem után) bérrel kapcsolatban igénybeveheto kedvezmény
*nyugdíjhozzájárulás és magánnyugdíjpénztári tagdíj kedvezmény

+++Összevont adóalap adója:
maximum az összes adókedvezmény


Számított adót csökkento tételek
Külföldön megfizetett adó
Nyugdíjszeru jöv. Adója
Adójóváírás
Nyugdíjjárulék és magán nypt.-i tagdíj kedvezmény

= összevont adóalap adója (max.Σ φsszevont adσala
Összevont adóalap alapja
Tb-i, mnyp-i kedvezmények
Tandíj kedvezménye
Lakáscélú kedvezmények (megtakarítás, hiteltörlesztés)
Tevékenységi kedvezmények (mezog-i ostermelo)
Személyi és családi kedvezmény
= összevont adóalap módosított adója
(x 0,5=további kedvezmények Σ) 2001-tol megszunik

Közcélú adományok kedvez.
Biztosítások kedvezménye
Befektetési adóhitel

Adókedvezmény:
az adót csökkenti
adókötelezettség van, csak a fizetési kötelezettséget mérsékli
feltételei vannak, fizetendo adófedezet

Adómentesség:
csökkenti az adóalapot vagy nem része annak
adókötelezettség nincs, nem adóköteles bevétel
jár a körülmények fennállása esetén

+ különadózók adója
(csak az együttadózók adója csökkenheto kedvezménnyel)

= összes adófizetési kötelezettség
levont/befizetett adó/eloleg
= rendezendo adó

Vagyonátruházásból

Jövedelem=

+bevétel (ea.szerzodés)
-költségek
megszerzésre fordított összeg, és ezzel összefüggo kiadások
értéknövelo beruházás szla sz.
átruházással kapcs. Kiadások

Bevétel 25%-a ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg
Adó mértéke= a jövedelem (ingatlannál korrigált jöv.) 20%-a

Ingatlanátruházás esetén
a számított jövedelem a szerzést követo 6. Évtol évi 10%-kal csökken
a lakáscélú felhasználás összegére eso adót nem kell megfizetni (visszajár)

Ingó átruházás esetén
az évi összes ingóértékesítési jövedelem adójából 20 000 Ft-ot nem kell megfiz.

Vagyoni értéku jog átruházásánál
nem bevétel az 1982.01.01. elott szerzett vagyoni értéku jog átruházása
is van lakásszerzési kedvezmény

Vagyonátruházásnak kell tekinteni
a cserét, az apportot, a jog visszterhes megszüntetését, arról való lemondást is

Közvetlen adó: az adóalany egyben az adó megfizetoje az adóterhét másra nem háríthatja át pl. jövedelemtípusú adók - SZJA, társasági, nyereség adó

Közvetett adó: az adó alanya és az adó végso megfizetoje más, elválnak egymástól

Áthárítható adó: fogyasztáshoz kapcsolt adók pl. ÁFA, jövedéki adó, fogyasztási adó

ÁFA jellemzoi:
forgalmi
közvetett
fogyasztói
összfázisú: minden termelési fázisban meg kell fizetni
általános
nettó, hozzáadott érték adó
semleges
stabil ktgvetési bevétel


I. Az ÁFA hatálya:
1. Területi (hol?)àbelfold:
Magyar Köztársaság, vámszabad és tranzit terület is
2. Személyi (ki?)àáfa alany:
Természetes, jogi személy, jogi személy nélküli szervezet, ha saját nevében rendszeres vagy üzletszeru bevételszerzo tevékenységet végez
3. Tárgyi (tevékenység? / dolog?)àáfa tárgya:
Belföldi: termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás
Termékimport
Adójeggyel ellátott dohánygyártmány (ha a JÖT eloírja)
4. Az ÁFA alapja:
A teljesítés ellenértékének:
Része: adók (kv:áfa), egyéb fiz. kötelezettség, árkiegészítés, árbefolyásoló támog. Járulékos költségek, közlekedés, ügynök, biztosítás
Nem része: árleszállítás, engedmény címén elengedett összeg, más néven és javára elszámolási kötelezettséggel beszedett összeg
5. Az adó mértéke:
25% általános, ami nem 0% és nem 12%
12% kedvezményes, ld. 1. sz. melléklet I. rész
0% kivételes, ld. 1. sz. melléklet II. rész
Fontos: 0% az adó termékexport (és azzal egyenértéku termékértékrsítés), nemzetközi közlekedéshez / termékforgalomhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység esetén!
6. Az adómentesség:
Tárgyi tevékenységekre érvényesítése kotelezo (kiv.!) eseteit a tk: 2. sz. melléklete felsorolja, elvi jelentoségü
Alanyi vállalkozoi körre, személyre nem kötelezo, választható feltételek megléte szüksége, indoka gyakorlati
ADÓLEVONÁSI JOG NEM GYAKOROLHATÓ !
Adómentesség: adót nem kell fizetni, nem kedvezmény, elozetes áfa nem vonható le, és nem hárítható tovább, a vállalkozót terheli
0% áfa mérték: adót nem kell fizetni, kedvezmény, az elozetesen felszámított, kifizetett ÁFA levonható (nettó visszaigényelheto státusz)


II. Az adólevonási jog tartalma:
Levonható:
a másik adóalany által áthárított
a terméimport után kivetett és kifizetett
a saját rezsis beruházás után megfizetett
a szolgáltatást saját nevében megrendelo által fizetett
ELOZETESEN FELSZÁMÍTOTT ADÓ
Nem vonható le:
részben vagy egészben nem gazd. tev.-hez
tárgyi adómentes tev.-hez felhasznált a termék, szolgáltatás
személygk. Üzameltetéséhez üzemanyag
motorbenzin beszerzés (kv:továbbértékesítés)
személygk. Beszerzés (kv.továbbértékesítés)
személytaxi közlekedés
ELOZETESEN FELSZÁMÍTOTT ADÓJA
III. Az áfa bevallás rendje:
K: Az adóévet megelozo évben az elszámolandó adó elojelhelyesen összesített összege +, és elérte az 1m Ft-ot? Ha igen: HAVI BEVALLÓ
Ha nem:
+K: A tárgyévet megelozo évben gazd.tevékenységébol származó termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás ÁFA nélküli ellenértéke< 8m Ft? Ha igen: ÉVES BEVALLÓ. Ha nem: negyedéves bevalló
IV. Tárgyidoszakban elszámolandó adó:
- elozo idoszakról beszámítható (göngyölített) adó
+ tárgyidoszakban keletkezett fizetendo adó
- tárgyidoszakban keletkezett levonható adó
= tárgyidoszakban elszámolandó adó
V. Visszaigénylési jog keletkezése (foszabályok):
Adóköteles tevékenység ( adóéven belül göngyölített) adó nélküli ellenértéke (ill. idoarányos része)>=4m Ft VAGY
Tárgyi eszköz beszerzésre jutó levonható (korábban vissza nem igényelt) elozetesen felszámított adó göngyölített összege min. 200000Ft-tal>, mint az ugyanezen idoszakban fizetendo adó göngyölített összege.
Helyi adók: helyi törvényàhelyi önkormányzat adórendelete
a) Helyi adók rendszere:
/ \\ \\
Vagyoni típusú Kommunális jellegu Helyi iparuzési adó
/ \\ / \\
Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó
/ \\
Magánszemélyek kom. adója Vállalkozók kom. adója

Építményadó Telekadó
Adókötelezett
Lakás, nem lakás céljára szolgáló épület/rész beépítetlen belterületi földrész (telek)
Az adó alapja
Hasznos alapterület négyzetméter Telek négyzetméter
Vagy Vagy
Korrigált forgalmi érték Korrigált forgalmi érték
(forgalmi érték -50%-a) (forgalmi érték 50%-a)
Az adó mértéke
900 Ft/négyzetméter 200Ft/ négyzetméter
vagy vagy
3% 3%
b) Idegenforgalmi adó:
Az adó alanya Adómentesség
/ /
1.nem állandó lakos, magánszemély 1. 18 év alatt
(lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem 2. 70 év felett
rendelkezik az önkor. Illetékességi területén) 3. egészségügyi, szoci-
és legalább egy vendégéjszakát eltölt ális intézményben
2. az a magánszemély, akinek üdüloje van ellátott
4. munkaviszony, vál-
lalkozási tevék.,
hallgató, tanuló
vállalkozó, elítélt,
szakmunkásképzés,
szolgálati kötelezettség
Adóalap Adó mértéke
Megkezdett vendégéjszakák száma à 300 Ft/fo/nap
Szállásdíj à 4%
Hasznos alapterület à 900 Ft/négyzm/ér
c) Helyi iparuzési adó:
Adóalap Adó mértéke
1. Állandó jellegunél 1. állandó jellegu tev. az adóalap
/ /
az értékesített termék, illetoleg 1998 à 1,5%
végzett szolg. nettó árbevétele 1999 à 1,7%
csökkentve 2000 à 2,0%
- ELÁBÉ 2. ideiglenes jellegu tev. esetén
- Alvállalkozó telj. Max. 5000Ft/nap átalány
- Anyagktg.
2. ideiglenes jellegunél
/
naptári napok száma
d) Az illetékek fajtái:
Vagyonszerzési illeték
/ \\
ingyenes vagyonszerzés visszterhes vagyonszerzés
/ \\
öröklés ajándékozás

Eljárási illeték
/ \\
Államigazgatási eljárási illeték Bírósági eljárási illeték

Visszterhes
Általában 10%
Lakás - 4 m-ig 2%
\\ fölötte 6%


Véleménycsere

Légy az első, aki hozzászól!