NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12440)

Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Informačné technológie a náboženská výchova

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Informatika

Autor: tosjam

Počet slov:1009

Počet písmen:5,862

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.26

Počet zobrazení / stiahnutí:2590 / 17

Veľkosť:6.79 kB

Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, Ružomberok

Moderné vyucovacie metódyInformacné technológie a náboženská výchovaMária Sitarcíková
Informatika-Náboženstvo
2. rocník

Rýchly rozvoj pocítacovej technicky v dnešnej dobe kladie pred nás krestanov otázku a úlohu hladat spôsob ako ich dobre využit. “Cirkev už vela ráz vyjadrila svoje presvedcenie, že prostriedky spolocenskej komunikácie sú, ako to potvrdzuje aj Druhý vatikánsky koncil, „podivuhodnými vynálezmi techniky.””
V tejto práci sa budem zaoberat vyjadrením Katolíckej Cirkvi v dokumente Pápežskej rady pre spolocenské komunikacné prostriedky a to “Cirkev a internet”. Spomeniem niekolko zaujímavých náboženských stránok, ktoré môžete nájst na internete a pokúsim sa navrhnút možnosti ako využit informacné technológie na vyucovaní náboženstva.

Pápežská rada pre spolocenské komunikacné prostriedky: “Cirkev a internet”
Dokument je rozdelený na tri casti.
I. Úvod
II. Možnosti a výzvy
III. Odporúcania a závery.
Pápežská rada v prvej casti úvodu poukazuje na to, že postoj Cirkvi k spolocensko komunikacným prostriedkom je v zásade kladný. V dalšej casti poukazuje na to, “správne používanie týchto prostriedkov preukazuje významné a nemalé služby ludstvu, co sa týka duševného osvieženia a vzdelávania, ako aj na poli šírenia a upevnovania Božieho královstva.” Dalej uvažuje nad tým, co vyplýva z existencie internetu pre náboženstvo a pre kat. Cirkev.
Dokument vyzýva katolíkov, aby využívali tieto vymoženosti dnešnej doby na ohlasovanie dobrej zvesti svetu. Vyzýva k porozumeli internetu, kvôli úcinnej komunikácii s mladými ludmi, ale aj kôli lepšiemu využitiu tohto prostriedku. Dokument priamo menuje možnosti využitia komunikacných prostriedkov, ale aj dobrodenia, ktoré dnes ponúka internet.
Upozornuje na to, že virtuálna realita nemôže nahradit skutocné medziludské spolocenstvo a skutocné sviatosti a liturgiu, ci priame a bezprostredné ohlasovanie evanjelia, može ich však doplnat. Ide tiež o novú technológiu, nie však myšlienku dialógu medzi clenmi Cirkvi, medzi pastiermi a veriacimi.
Dokument spomína potrebu výchovy pri využívaní internetu a to zvlášt pre mladých ludí a kladie si otázky z oblasti problémov súvisiacich z využívaním internetu.
“Medzi problémy súvisiace s internetom patrí aj prítomnost internetových stránok, ktoré casto osocujú a napádajú náboženské a etnické skupiny. Katolícka cirkev je tercom niektorých z nich. Podobne ako pornografia a násilie v masmédiách, tak aj tieto stránky sú „najtemnejšou crtou ludskej povahy zranenej hriechom a hoci rešpektovanie slobody prejavu si vyžaduje do istej miery toleranciu aj voci nepriatelským hlasom, predsa by sa mali autocenzúrou – a ak je to potrebné aj zásahom verejnej autority – stanovit a aplikovat rozumné hranice pre to, co sa ešte môže povedat a co nie.”
Upozornuje veriacich, aby sa nedali pomýlit stránkami, ktoré sa skrývajú pod autoritu katolíckej Cirkvi ale roširujú ucenie odlišné od ucenia katolíckej Cirkvy.
“Osoby na všetkých cirkevných úrovniach by mali používat internet tvorivým spôsobom, ktorý im umožní plnit ich zodpovednost a vykonávat vlastnú cinnost v rámci Cirkvi. Hanblivo stát bokom zo strachu pred technikou alebo z dajakého iného dôvodu, je neprijatelné, najmä ked berieme do úvahy mnohé pozitívne možnosti, ktoré interenet ponúka.”
V casti odporúcania a závery sa dokument prihovára rôznym kategóriám ludí s radou, ako správne využívat internet a komunikacné prostriedky.
Dokment “Cirkev a internet” ako aj dokument “Etika a internet” môžte nájst na oficiálnej stránke katolíckej Cirkvi na Slovensku: http://www.rcc.sk/dokumenty
Zaujímavé www stránky na internete:
http://www.infovek.sk/
Cast náboženská výchova v sekcii Rímsko-katolícke náboženstvo. Sekcie gréckokatolícke a evanjelické náboženstvo zatial nie sú dokoncené.
V dalšich castiach nájdeme:
V linke „námety na vyucovanie“ nájdeme námet na vyucovaciu hodinu na tému lákadlá a niekolko nápadov pre príležitostnú katechézu.
V „Námetoch na vývesku“ sú ukážky zaujímavých nápadov ako urobit vývesku.
Texty na duchovné obnovy pre žiakov, ale aj ucitelov sú v casti „duchovná obnova“.
„Metodika k pracovným listom“ opisuje ciele a spôsob použitia pracovného listu.
V sekcii „Co už vieme?“ sú rôzne testy a tajnicky.
„Liturgický rok v škole“ - nájdeme tu nápady na rôzne práce a diela, ktoré sa stanú súcastou výzdoby v triede a tiež pomáhajú sprevádzat žiakov rôznymi liturgickými obdobiami.
Katechéta si tiež môže stiahnut osnovy pre vyucovanie náboženstva v casti „osnovy a dokumenty“
http://www.rcc.sk
Na oficiálnej stránke katolíckej Cirkvi nájde Dokumenty katolíckej Cirkvi, ktoré už sú preložené do slovenciny. V casti masmédia nájde odkazy so zoznamom vydávaných týždenníkov a casopisov, tiež odkazy na stránky niektorých z nich.
http://www.svatepismo.sk
Kompletné Sväté Písmo z možnostou vyhladávánia castí podla zadaných súradníc.
http://www.cssr.sk/slovo
Na Slovensku už niekolko rokov vychádza casopis Slovo medzi nami, ktorého obsahom sú meditácie k cítaniam na každý den. Tieto meditácie môžete nájst aj na stránke tohto casopisu. Môžu katechétovy ulahcit hladanie vhodných, do života hovoriacich úvah k textom Svätého Písma, cítaným na sv. omši.
http://www.lumen.sk
Je oficiálna stránka rádia LUMEN, ktoré je jedinou krestanskou rozhlasovou stanicou na Slovensku. Na tejto stránke dá sa pocúvat živé rozhlasové vysielanie tejto stanice. Mnohé odvysielané relácie sa dajú stiahnut do pocítaca.

Využitie informacnej technológie pri vyucovaní náboženstva:
Jednou z možností ako využit intenet na vyucovaní náboženstva je vyhladávanie na to vhodných www stránok. Niekolko zaujímavých stránok už bolo spomenutých. Môže byt vhodnejšie ak si stránky vyhladávajú žiaci sami. Samozrejme je potrebné vhodne ich usmernit. Dnes je na internete možné nájst vela dobrých krestanských stránok. Detom môžu ponúknut krestanské názory na rôzne témy.
Videoprojekcia je vhodnou vyucovacou pomôckou na rôznych predmetoch. Na hodinách náboženstva môže byt tiež velmi vhodná zvlášt pri pozeraní filmov, ci rôznych prezentácií. Rôzne efekty zvukové, ale aj obrazové sa dajú velmi dobre využit predovšetkým pri príležitostných katechézach, evanjelizáciach, ale aj klasickej vyucovacej hodine.
Program Imagine, ale aj iné lahko ovládatelné programy, sa môžu stat dobrou pomockou pre ucitela náboženstva. Pre mladšie deti sa dajú jednoducho vytvorit skladacky puzzle s obrázkami napríklad z Biblických príbehov. U staršich žiakov treba porozmýšlat nad inými vhodnými alternatívami využitia týchto programov pri tvorbe motivacných úloh.
Využitie informacných technológií vo vyucovaní náboženstva závisí vo velkej miere od tvorivosti ucitela. Netreba však zabúdat, že slovo je duchovnejším prostriedkom ako napríklad obraz, obraz je však výborným prostriedkom ako umocnit slovo.


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)